„Aikido je cestou duševní a tělesné spolupráce v harmonii s přírodními zákony. Je to cesta denního cvičení, které přispívá k poznání, využití a pochopení zákonů souhry těla a duše.“

M. Ueshiba (zakladatel Aikido)